filtrační konvice BWT

Přihlásit se Registrovat

Přihlášení

Uživa. jméno *
Heslo *
Pamatovat si mě

Zaregistrovat se

Pole označená * jsou povinná.
Jméno *
Uživa. jméno *
Heslo *
Ověření hesla *
Email *
Ověření emailu *
Captcha *

Voda a její složení

Chemicky čistá voda (H2O) obsahuje dva prvky - vodík a kyslík. V přírodě chemicky čistá voda však neexistuje; dešťová voda absorbuje různé látky z ovzduší, např. CO2. Jako součást koloběhu vody pak protéká skrze vrstvy půdy a obohacuje se o další přísady.

Anorganické složky

V závislosti na vrstvách zeminy (vrstvy země a horniny, ve kterých voda protéká v koloběhu vody) může voda obsahovat různá množství sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, železa, manganu, mědi, zinku, chloridy, fluoridy, sírany a i dusičnany, dusitany, fosforečnany a křemičitany.

Organické přísady

Organické složky mohou být přírodního původu, např. huminové kyseliny. Nicméně jsou také způsobeny lidmi.

Organické a anorganické škodlivé látky vstupují do vodního okruhu z různých zdrojů. Nesmějí být všechny odstraněny skrze konvenční čištění odpadních vod, protože by mohlo dojít k poškození našeho ekosystému.

 


 

Druh škodlivých látek Hlavní zdroje Průmysl a těžba

Organický materiál

např. exkrementy, potravinový odpad, látky na bázi uhlíku

Průmyslové a domácí odpadní vody Decomposition reduces the oxygen content of the water, microbes die.

Toxické organické složení & mikro organické škodlivé látky

např. PCB, pesticidy, léčiva, rozpouštědla

Průmysl, motorová vozidla, zemědělství,  Change in the oxygen content, accelerated putrefaction of organic substances in water, damage to variety of species
Těžké kovy
např. olovo, zinek, měď, kadmium,
Průmysl a těžba

They remain unchanged in sediments and wetlands, poison fish and in this way jump across to human beings via the food chain.

Patogeny a mikroby
např. kryptosporidie, salmonela, shigella

Domácí odpadní voda, hospodářská zvířata

Spread of infectious diseases and parasites.

Živiny
např. dusík a fosfor
Pěstování zeleniny, městský odpad Over-stimulated growth of algae, which consume oxygen in the water during rotting, which then suffocates microbes.

Škodlivý efekt

S úbytkem obsahu kyslíku ve vodě, mikroby umírají.

Změna obsahu kyslíku pùsobí na zrychlený rozklad organických látek ve vodě.

Šíření infekčních chorob a parazitů může probíhat v rámci potravinového řetězce .

Nerozpuštěné složky - cizí částice a bakterie

Domácí části naší vodovodní sítě jsou částečně přetížené. V důsledku oprav a nových spojení èi napojení proniká do vodovodní sítì písek, a další jemné částice. Kolísání tlaku a vibrace uvolòují nečistoty a částice rzi, které po desetiletí byly uloženy uvnitř vodního systému. V důsledku toho vstupují cizí částice do domácnosti.

Voda zpracovaná dodavateli veřejných vodovodů není sterilní. Obsahuje některé bakterie, které však nejsou škodlivé zdraví. Při pravidelných odběrech vzorků je vše testováno a hlídano, aby byla zaručena kvalita pitné vody.

Rozpuštěné přísady

Jsou zodpovědné za tvorbu vodního kamene nebo kalcifikace a koroze. Vápník a sodík vytváøí vodní kámen. Sulfát, chlorid, dusičnan a hydrogen uhličitan způsobuje korozi ve vodovodním potrubí.

Čím více vápníku je obsaženo ve vodě, tím tvrdší je voda, a tím větší je nebezpečí usazování vodního kamene. Vzniká zejména, pokud se voda zahřeje, tzn. v kotlích, potrubí horké vody a na topných tělesech. Pokud je vodní kámen uložen v potrubí nebo v tepelných výměnících, ztěžuje přenos tepla. Více informací viz: >> Jak se dostane vodní kámen do vody?

Celkový obsah soli, hodnoty pH a přírodních inhibitorů koroze určuje, zda voda má korozívní účinek. Některé anorganické a organické sloučeniny, které přirozeně existují ve vodě, jako např. fosfáty a silikáty, můžou potlačovat vznik koroze vytvořením ochranné vrstvy.

Ostatní přísady

Ostatní látky, které jsou jednoznačně pro spotřebitele viditelné je zejména chlór, dále to mohou být napø. léčivé přípravky.

Voda a její složení