filtrační konvice BWT

Přihlásit se Registrovat

Přihlášení

Uživa. jméno *
Heslo *
Pamatovat si mě

Zaregistrovat se

Pole označená * jsou povinná.
Jméno *
Uživa. jméno *
Heslo *
Ověření hesla *
Email *
Ověření emailu *
Captcha *
Váš košík je prázdný
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
K dopravě zdarma zbývá: 500 Kč

Nejprodávanější produkty...

Náhradní filtry BWT 8+1ks s hořčíkovým mineralizérem

Více chuti díky patentované technologii BWT Magnesium. Vhodné pro všechny standardní filtrační...

gourmet-mg2-9x
Původní cena s DPH: 1299 Kč
Cena s DPH: 899 Kč
Sleva:-400 Kč

Termo skleničky Cuba libre

Designové skleničky Cuba libre. Dvojstěnné termo sklenice pro horké a studené nápoje. Možné umývat...

white-cubalibre-2pc.jpg
Původní cena s DPH: 369 Kč
Cena s DPH: 269 Kč
Sleva:-100 Kč

5ks vodní filtry BWT s hořčíkem + Termo sklenička Espresso

Více chuti díky patentované technologii BWT Magnesium. Vhodné pro všechny standardní filtrační...

bwt-filtry+termo
Původní cena s DPH: 725 Kč
Cena s DPH: 599 Kč
Sleva:-126 Kč

3ks vodní filtr BWT s hořčíkovým mineralizérem

Více chuti díky patentované technologii BWT Magnesium. Vhodné pro všechny standardní filtrační...

gourmet-mg2-oval-3pack_l5
Původní cena s DPH: 449 Kč
Cena s DPH: 349 Kč
Sleva:-100 Kč

Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě mujpramen.cz a vymezují práva a povinnosti prodávajícího Expro Mobil s.r.o., Březhradská 148, Hradec Králové 503 32, IČO 27501671, DIČ: CZ27501671 a kupujících. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany.

II. Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu toto zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

III. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky

Veškeré objednávky, které jsou zároveň návrhem kupní smlouvy podané prostřednictvím internetového obchodu Expromobil s.r.o.(mujpramen.cz) jsou závazné pro obě strany. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží případně odesláno. Prodávající má povinnost realizovat objednávku v co nejkratším termínu od přijetí - vyjímkou jsou nepředpokládané situace - například problémy s dodávkou na straně dodavatele apod. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

IV. Cena a dodací podmínky

Prodávající účtuje za zboží ceny, které v době objednávky uvádí na svých webových stránkách. Ceny za zboží jsou uvedeny v korunách českých včetně DPH. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího odeslány nejpozději do 2 pracovních dní po obdržení platby na účet prodávajícího, nebo přijetí objednávky s platbou dobírkou, maximálně do dvou týdnů od zaslání objednávky – po dohodě s odběratelem, v případě delší dodací doby než 14dní budou řešeny individuálně s odběratelem.

V našem eshopu mohou probíhat různé akční slevy nebo jiné věrnostní programy či bonusy za jednotlivé objednávky či za jednorázový nákup. Tyto akční nabídky se řídí aktuální nabídkou a pravidly k nim určeným.

V. Právo odstoupit od smlouvy, záruka na zboží

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.

§ 1831

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smouvy, zboží, které od něho obdžel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjímkou ustanovení § 1834

(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

§ 1832

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředy včetné nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, krátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinost nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1. g).

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní slouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VI. Ochrana osobních dat

Provedením objednávky dává kupující souhlas k tomu, aby uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č.101/2000 Sb.) pro další využití za účelem zásilkového prodeje v rámci obchodní činnosti prodávajícího, a to na dobu neurčitou. Prodávající se zavazuje řídit se tímto zákonem a využívat veškeré údaje pouze pro své interní potřeby, chránit data před zneužitím a neposkytovat je žádnému třetímu subjektu. Registrací dává kupující automaticky souhlas k tomu, že může být e-mailem informován o novinkách v internetovém obchodě Expro Mobil s.r.o (mujpramen.cz). Pokud si nadále kupující nebude přát tyto informace dostávat, má možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovémto případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

VII. PHE - příspěvek na recyklaci elektrospotřebičů

Od 13.8.2005 platí novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která přináší změny především ve zpětném odběru elektrozařízení a přípěvku na historické elektrozařízení. Tento zákon postihuje všechny dovozce, výrobce, ale i prodejce.

Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká.

V rámci novelizace zákona musí dovozce nebo výrobce platit tzv. recyklační příspěvek vybíraný na historická elektrozařízení. Tato částka je určená k financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění použitého elektrozařízení pocházejícího z domácnosti, které bylo uvedeno na trh do 13.8.2005. Je tedy určen i na zpětný odběr a další nakládání s použitým elektrozařízením uvedeným na trh dnes již neexistujícími výrobci, dovozci, prodejci apod. Vedle toho je povinností dovozce nebo výrobce přispívat na likvidaci elektroodpadu vzniklého po 13.8.2005.

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Naše povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech, a s tím souvisejících právních předpisů jsou plněny prostřednictvím REMA Systém,a.s., která je jedním z provozovatelů kolektivního systému sběru elektroodpadu.

Příspěvky na recyklaci historických elektrospotřebičů (PHE) jsou již zahrnuté v ceně výrobku.

Místa organizovaného sběru naleznete na http://www.remasystem.cz/

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Účastníci se dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, že je kupujícím fyzická osoba, a obchodního zákoníku v případě, že je kupujícím právnická osoba. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na svých webových stránkách. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Společnost EXPRO MOBIL - s.r.o. je registrována u ŽÚ v Hradci Králové pod IČ: 27501671
Jsme plátci DPH - přidělené DIČ FÚ v Hradci Králové je : CZ27501671


Fakturační adresa:
EXPRO MOBIL s.r.o.
Březhradská 148
Hradec Králové 503 32

Dodací - poštovní adresa:
EXPRO MOBIL s.r.o.
Březhraská 148,
Hradec Králové 503 32

Expro Mobil s.r.o., Březhradská 148, Hradec Králové 503 32, IČO 27501671, DIČ: CZ27501671

e-mail: info@bwt-filtry.cz

Tel: +42060595631

Úvod Obchodní podmínky